سنتور

سنتور

1 دنبال کننده11 آهنگ (32:36)
#عنوان
1
ضربی (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی (آواز ابوعطا)
04:21
2
درآمد (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
درآمد (آواز ابوعطا)
02:29
3
چهارمضراب (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب (آواز ابوعطا)
04:26
4
حجاز (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
حجاز (آواز ابوعطا)
03:18
5
درآمد (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
درآمد (آواز افشاری)
02:27
6
ضربی (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی (آواز افشاری)
03:29
7
جامه دران و عراق (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
جامه دران و عراق (آواز افشاری)
03:08
8
چهارمضراب عراق (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب عراق (آواز افشاری)
01:21
9
فرود (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
فرود (آواز افشاری)
01:05
10
مثنوی (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
مثنوی (آواز افشاری)
02:59
11
چهارمضراب (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب (آواز افشاری)
03:33
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام