مهدی امامی.امیرشرفی.حزان

مهدی امامی.امیرشرفی.حزان

توسط م.قناد
0 دنبال کننده22 آهنگ (01:48:12)
#عنوان
1
پیش درآمد دشتی - مهدی امامی و امیر شریفی
پیش درآمد دشتی
07:07
2
ساز و آواز (درآمد، اوج) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (درآمد، اوج)
11:50
3
چهار مضراب اوج - مهدی امامی و امیر شریفی
چهار مضراب اوج
02:51
4
ساز و آواز (اوج، قرچه، رضوی) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (اوج، قرچه، رضوی)
04:37
5
تصنیف اوج (چاره ی هجران) - مهدی امامی و امیر شریفی
تصنیف اوج (چاره ی هجران)
02:47
6
ساز و آواز (اوج، همایون، شوشتری) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (اوج، همایون، شوشتری)
08:45
7
01:48
8
ساز و آواز (فرود) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (فرود)
04:20
9
چهار مضراب دشتی - مهدی امامی و امیر شریفی
چهار مضراب دشتی
03:05
10
03:42
12
پیش درآمد دشتی - مهدی امامی و امیر شریفی
پیش درآمد دشتی
07:07
13
ساز و آواز (درآمد، اوج) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (درآمد، اوج)
11:50
14
چهار مضراب اوج - مهدی امامی و امیر شریفی
چهار مضراب اوج
02:51
15
ساز و آواز (اوج، قرچه، رضوی) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (اوج، قرچه، رضوی)
04:37
16
تصنیف اوج (چاره ی هجران) - مهدی امامی و امیر شریفی
تصنیف اوج (چاره ی هجران)
02:47
17
ساز و آواز (اوج، همایون، شوشتری) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (اوج، همایون، شوشتری)
08:45
18
01:48
19
ساز و آواز (فرود) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (فرود)
04:20
20
چهار مضراب دشتی - مهدی امامی و امیر شریفی
چهار مضراب دشتی
03:05
21
03:42
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام