گره

گره

0 دنبال کننده16 آهنگ (52:53)
#عنوان
1
دستگاه سه گاه 1 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 1
03:55
2
دستگاه سه گاه 2 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 2
02:53
3
دستگاه سه گاه 3 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 3
02:53
4
دستگاه سه گاه 4 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 4
01:19
5
دستگاه سه گاه 5 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 5
02:47
6
دستگاه سه گاه 6 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 6
05:06
7
دستگاه سه گاه 7 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 7
03:51
8
دستگاه راست پنجگاه 1 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 1
04:07
9
دستگاه راست پنجگاه 2 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 2
01:58
10
دستگاه راست پنجگاه 3 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 3
03:19
11
دستگاه راست پنجگاه 4 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 4
02:21
12
دستگاه راست پنجگاه 5 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 5
03:48
13
دستگاه راست پنجگاه 6 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 6
02:51
14
دستگاه راست پنجگاه 7 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 7
05:44
15
دستگاه راست پنجگاه 8 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 8
03:37
16
دستگاه راست پنجگاه 9 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 9
02:24
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام