تمبک و سنتور ۱

تمبک و سنتور ۱

0 دنبال کننده42 آهنگ (01:57:25)
#عنوان
1
ضربی حبیب سماعی (بیات ترک) - فرامرز پایور و حسین  تهرانی
ضربی حبیب سماعی (بیات ترک)
05:46
3
03:50
4
04:13
6
چهارمضراب شکسته (بیات ترک) - فرامرز پایور و حسین  تهرانی
چهارمضراب شکسته (بیات ترک)
05:39
7
دوگاه و مهدی ضرابی (بیات ترک) - فرامرز پایور و حسین  تهرانی
دوگاه و مهدی ضرابی (بیات ترک)
04:13
8
شهابی امیری (بیات ترک) - فرامرز پایور و حسین  تهرانی
شهابی امیری (بیات ترک)
03:47
11
03:32
13
02:40
15
چهارمضراب حجاز (ابوعطا) - فرامرز پایور و حسین  تهرانی
چهارمضراب حجاز (ابوعطا)
04:09
16
04:49
20
02:30
21
01:51
22
03:15
23
01:44
25
چهارمضراب شهناز (دستگاه شور) - فرامرز پایور
چهارمضراب شهناز (دستگاه شور)
01:32
29
چهار مضراب حسینی، بقیهی حسینی، فرود (دستگاه شور) - فرامرز پایور
چهار مضراب حسینی، بقیهی حسینی، فرود (دستگاه شور)
04:21
30
گرایلی (از کتاب دستور سنتور) (دستگاه شور) - فرامرز پایور
گرایلی (از کتاب دستور سنتور) (دستگاه شور)
02:07
31
01:56
33
02:31
34
سهمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
سهمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز ابوعطا)
01:36
35
02:51
37
چهارمضراب حجاز، بقیهی حجاز (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
چهارمضراب حجاز، بقیهی حجاز (آواز ابوعطا)
03:05
39
شونی (خسروشیرین) (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
شونی (خسروشیرین) (آواز ابوعطا)
01:59
40
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا)
01:18
42
03:29
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام