all of best in my word

all of best in my word

0 دنبال کننده27 آهنگ (01:19:11)
#عنوان
5
02:26
6
آنها مرا روی زمین گذاشتند! - ارشام مودبیان و کیارش  اعتماد سیفی
آنها مرا روی زمین گذاشتند!
00:25
8
قرار است زندگی من اینطور باشد؟ - ارشام مودبیان و کیارش  اعتماد سیفی
قرار است زندگی من اینطور باشد؟
01:50
9
01:17
10
من هنوز در خط اعدامیها هستم - ارشام مودبیان و کیارش  اعتماد سیفی
من هنوز در خط اعدامیها هستم
01:52
11
من هرگز به کسی آسیب نمیرسانم! - ارشام مودبیان و کیارش  اعتماد سیفی
من هرگز به کسی آسیب نمیرسانم!
03:55
12
آسان نیست بدانی از کجا آمدهای! - ارشام مودبیان و کیارش  اعتماد سیفی
آسان نیست بدانی از کجا آمدهای!
01:30
13
من سالهای زیادی زندانی بودم! - ارشام مودبیان و کیارش  اعتماد سیفی
من سالهای زیادی زندانی بودم!
01:16
15
01:22
16
07:01
17
02:48
18
آزادی به سوی من میآید! - ارشام مودبیان و کیارش  اعتماد سیفی
آزادی به سوی من میآید!
05:48
19
من طلوع آفتاب را میبینم - ارشام مودبیان و کیارش  اعتماد سیفی
من طلوع آفتاب را میبینم
02:23
20
02:55
22
چوک دهاتی (پسر روستایی) - رضا صادقی
چوک دهاتی (پسر روستایی)
03:12
23
03:15
24
02:58
25
04:00
26
حالم خوبه - علی لهراسبی
03:17
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام