ساقه خشک بهار

ساقه خشک بهار

0 دنبال کننده57 آهنگ (03:27:46)
#عنوان
1
درآمد (دستگاه چهارگاه) - سیاوش ایمانی
درآمد (دستگاه چهارگاه)
02:43
2
زابل، بسته نگار، پنجه مویه (دستگاه چهارگاه) - سیاوش ایمانی
زابل، بسته نگار، پنجه مویه (دستگاه چهارگاه)
02:29
3
رجز (دستگاه چهارگاه) - سیاوش ایمانی
رجز (دستگاه چهارگاه)
00:37
4
حدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه) - سیاوش ایمانی
حدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه)
01:19
5
حصار (دستگاه چهارگاه) - سیاوش ایمانی
حصار (دستگاه چهارگاه)
01:50
6
مخالف، کرشمه ی مخالف، میرزایی (دستگاه چهارگاه) - سیاوش ایمانی
مخالف، کرشمه ی مخالف، میرزایی (دستگاه چهارگاه)
01:43
7
مغلوب، نغمه ی مغلوب، حزان، پنجه مویه (دستگاه چهارگاه) - سیاوش ایمانی
مغلوب، نغمه ی مغلوب، حزان، پنجه مویه (دستگاه چهارگاه)
02:55
8
منصوری (دستگاه چهارگاه) - سیاوش ایمانی
منصوری (دستگاه چهارگاه)
02:41
9
تصنیف چهارگاه (دستگاه چهارگاه) - سیاوش ایمانی
تصنیف چهارگاه (دستگاه چهارگاه)
02:42
10
درآمد (آواز افشاری) - سیاوش ایمانی
درآمد (آواز افشاری)
01:22
11
جامه دران (آواز افشاری) - سیاوش ایمانی
جامه دران (آواز افشاری)
01:15
12
میرزایی (آواز افشاری) - سیاوش ایمانی
میرزایی (آواز افشاری)
01:02
13
قرایی (آواز افشاری) - سیاوش ایمانی
قرایی (آواز افشاری)
01:33
14
عراق (آواز افشاری) - سیاوش ایمانی
عراق (آواز افشاری)
01:18
15
مثنوی، ساه خطایی (آواز افشاری) - سیاوش ایمانی
مثنوی، ساه خطایی (آواز افشاری)
02:37
16
تصنیف افشاری (آواز افشاری) - سیاوش ایمانی
تصنیف افشاری (آواز افشاری)
03:05
17
درآمد سماع حضور، درآمد اول (آواز بیات ترک) - سیاوش ایمانی
درآمد سماع حضور، درآمد اول (آواز بیات ترک)
00:41
18
درآمد دوم، حاجی حسنی (آواز بیات ترک) - سیاوش ایمانی
درآمد دوم، حاجی حسنی (آواز بیات ترک)
01:14
19
درآمد سوم، حاجی حسنی (آواز بیات ترک) - سیاوش ایمانی
درآمد سوم، حاجی حسنی (آواز بیات ترک)
00:47
20
جامه دران، محمد صادق خانی (آواز بیات ترک) - سیاوش ایمانی
جامه دران، محمد صادق خانی (آواز بیات ترک)
01:30
21
دوگاه، مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) - سیاوش ایمانی
دوگاه، مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)
01:06
22
قطار (آواز بیات ترک) - سیاوش ایمانی
قطار (آواز بیات ترک)
00:55
23
شهابی (آواز بیات ترک) - سیاوش ایمانی
شهابی (آواز بیات ترک)
00:57
24
روح الارواح (آواز بیات ترک) - سیاوش ایمانی
روح الارواح (آواز بیات ترک)
01:41
25
فیلی (آواز بیات ترک) - سیاوش ایمانی
فیلی (آواز بیات ترک)
00:48
26
شکسته (آواز بیات ترک) - سیاوش ایمانی
شکسته (آواز بیات ترک)
00:48
27
ابول (آواز بیات ترک) - سیاوش ایمانی
ابول (آواز بیات ترک)
00:54
28
مثنوی (آواز بیات ترک) - سیاوش ایمانی
مثنوی (آواز بیات ترک)
01:59
29
تصنیف بیات ترک (آواز بیات ترک) - سیاوش ایمانی
تصنیف بیات ترک (آواز بیات ترک)
02:39
30
درآمد، حزین (آواز کرد بیات) - سیاوش ایمانی
درآمد، حزین (آواز کرد بیات)
02:59
31
اوج، زنگ شتر، بسته نگار، حزین (آواز کرد بیات) - سیاوش ایمانی
اوج، زنگ شتر، بسته نگار، حزین (آواز کرد بیات)
01:40
32
تصنیف کرد بیات (آواز کرد بیات) - سیاوش ایمانی
تصنیف کرد بیات (آواز کرد بیات)
02:31
33
تصنیف عشق تو دستگاه ماهور - محمدرضا شجریان
تصنیف عشق تو دستگاه ماهور
07:07
34
09:01
36
09:31
41
بخش یکم: مایه ی اصفهان و بیات کرد - حمید متبسم
بخش یکم: مایه ی اصفهان و بیات کرد
24:47
42
بخش دوم: مایه ی نوا - حمید متبسم
بخش دوم: مایه ی نوا
20:41
54
چهارمضراب بیات اصفهان - سامان احتشامی و سیامک بنایی
چهارمضراب بیات اصفهان
03:32
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام