پژوهش موسیقی کردی

پژوهش موسیقی کردی

0 دنبال کننده36 آهنگ (01:36:09)
#عنوان
8
01:10
11
08:03
12
02:38
14
دستگاه ماهور (مقدمه با سه تار) - حاتم عسگری فراهانی
دستگاه ماهور (مقدمه با سه تار)
02:20
15
مقدمه ی دستگاه ماهور (دستگاه ماهور) - حاتم عسگری فراهانی
مقدمه ی دستگاه ماهور (دستگاه ماهور)
01:26
16
درآمد با شعر (دستگاه ماهور) - حاتم عسگری فراهانی
درآمد با شعر (دستگاه ماهور)
01:52
17
نغمه ی درآمد (دستگاه ماهور) - حاتم عسگری فراهانی
نغمه ی درآمد (دستگاه ماهور)
02:18
18
درآمد اول (دستگاه ماهور) - حاتم عسگری فراهانی
درآمد اول (دستگاه ماهور)
03:00
19
کرشمه اول (دستگاه ماهور) - حاتم عسگری فراهانی
کرشمه اول (دستگاه ماهور)
02:39
20
داد و گشایش (دستگاه ماهور) - حاتم عسگری فراهانی
داد و گشایش (دستگاه ماهور)
03:31
21
05:12
23
طوسی و فرود (دستگاه ماهور) - حاتم عسگری فراهانی
طوسی و فرود (دستگاه ماهور)
01:59
24
آواز بیات ترک (مقدمه با سه تار) - حاتم عسگری فراهانی
آواز بیات ترک (مقدمه با سه تار)
02:37
25
مقدمه آواز مایه (آواز مایه
مقدمه آواز مایه (آواز مایه "بیات ترک")
02:27
26
نغمه ی مقدمه (آواز مایه
نغمه ی مقدمه (آواز مایه "بیات ترک")
01:25
27
درآمد اول (آواز مایه
درآمد اول (آواز مایه "بیات ترک")
02:44
28
نغمه ی درآمد اول (آواز مایه
نغمه ی درآمد اول (آواز مایه "بیات ترک")
01:44
29
کرشمه اول (آواز مایه
کرشمه اول (آواز مایه "بیات ترک")
02:25
30
جامه دران (آواز مایه
جامه دران (آواز مایه "بیات ترک")
01:47
31
آواز افشاری (مقدمه با سه تار) - حاتم عسگری فراهانی
آواز افشاری (مقدمه با سه تار)
02:49
33
01:54
34
نغمه ی درآمد اول (آواز افشاری) - حاتم عسگری فراهانی
نغمه ی درآمد اول (آواز افشاری)
01:38
35
02:52
36
02:43
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام