تارنوازی

تارنوازی

3 دنبال کننده88 آهنگ (04:24:18)
#عنوان
1
بداهه نوازی در مایه بیات ترک - جلیل شهناز
بداهه نوازی در مایه بیات ترک
29:40
2
بداهه نوازی در مایه بیات اصفهان - جلیل شهناز
بداهه نوازی در مایه بیات اصفهان
29:45
3
07:24
4
بداهه نوازی در گوشه ی درآمد و جامه دران (افشاری) - داریوش پیرنیاکان
بداهه نوازی در گوشه ی درآمد و جامه دران (افشاری)
03:09
6
بداهه در گوشه های جامه دران و قرائی (افشاری) - داریوش پیرنیاکان
بداهه در گوشه های جامه دران و قرائی (افشاری)
02:01
8
04:20
10
01:56
12
ادامه ی آواز عراق، فرود به افشاری (افشاری) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی آواز عراق، فرود به افشاری (افشاری)
04:46
13
پیش درآمد استاد شهنازی (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
پیش درآمد استاد شهنازی (چهارگاه)
04:59
15
03:15
17
گوشه های کرشمه، مویه، زابل (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
گوشه های کرشمه، مویه، زابل (چهارگاه)
02:22
18
حصار و چهار مضراب حصار و فرود (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
حصار و چهار مضراب حصار و فرود (چهارگاه)
03:53
23
قطعه ی برگریزان و فرود (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
قطعه ی برگریزان و فرود (چهارگاه)
06:01
25
درآمد دوم (پنجه شعری) (دستگاه شور) - حسین علیزاده
درآمد دوم (پنجه شعری) (دستگاه شور)
00:44
26
01:21
27
00:51
28
01:15
29
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور) - حسین علیزاده
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور)
00:50
47
چهار گوشه - گوشه ی اول (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی اول (دستگاه شور)
00:22
48
چهار گوشه - گوشه ی دوم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی دوم (دستگاه شور)
00:38
49
چهار گوشه - گوشه ی سوم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی سوم (دستگاه شور)
00:34
50
چهار گوشه - گوشه ی چهارم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی چهارم (دستگاه شور)
00:57
52
03:23
55
01:03
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام