آواز ابو عطا

آواز ابو عطا

0 دنبال کننده54 آهنگ (02:44:15)
#عنوان
1
ضربی (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی (آواز ابوعطا)
04:21
2
درآمد (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
درآمد (آواز ابوعطا)
02:29
3
چهارمضراب (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب (آواز ابوعطا)
04:26
4
حجاز (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
حجاز (آواز ابوعطا)
03:18
5
درآمد (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
درآمد (آواز افشاری)
02:27
6
ضربی (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی (آواز افشاری)
03:29
7
جامه دران و عراق (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
جامه دران و عراق (آواز افشاری)
03:08
8
چهارمضراب عراق (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب عراق (آواز افشاری)
01:21
9
فرود (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
فرود (آواز افشاری)
01:05
10
مثنوی (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
مثنوی (آواز افشاری)
02:59
11
چهارمضراب (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب (آواز افشاری)
03:33
12
درآمد و بختیاری (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
درآمد و بختیاری (دستگاه همایون)
03:35
13
شوشتری و میگلی (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
شوشتری و میگلی (دستگاه همایون)
02:37
14
ضربی شوشتری (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی شوشتری (دستگاه همایون)
03:35
15
چهارگاه و زابل (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارگاه و زابل (دستگاه همایون)
01:14
16
چهارمضراب زابل (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب زابل (دستگاه همایون)
00:39
17
فرود (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
فرود (دستگاه همایون)
01:05
18
بیداد (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
بیداد (دستگاه همایون)
01:15
19
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون)
01:36
20
اشاره به اوج و فرود (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
اشاره به اوج و فرود (دستگاه همایون)
03:05
21
02:55
22
ضربی دشتی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی دشتی (آواز دشتی)
03:14
23
آواز و سارنگ (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
آواز و سارنگ (آواز دشتی)
02:15
24
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی)
02:44
25
01:16
26
چهارمضراب اوج (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب اوج (آواز دشتی)
01:15
27
اشاره به رضوی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
اشاره به رضوی (آواز دشتی)
01:59
28
سه گاه و فرود (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
سه گاه و فرود (آواز دشتی)
02:01
29
غم انگیز (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
غم انگیز (آواز دشتی)
01:45
30
04:54
33
03:00
37
05:00
39
04:48
42
06:13
45
مثنوی عبادت (آواز اصفهان) - مجتبی عسگری
مثنوی عبادت (آواز اصفهان)
02:51
46
03:58
48
02:11
49
مشتاق و پریشان (آواز ابوعطا) - مجتبی عسگری
مشتاق و پریشان (آواز ابوعطا)
03:23
50
03:51
52
تصنیف جور فلک (آواز اصفهان) - مجتبی عسگری
تصنیف جور فلک (آواز اصفهان)
03:02
53
03:01
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام