شوبرت و شومان

شوبرت و شومان

توسط باربد
4 دنبال کننده24 آهنگ (01:10:41)
#عنوان
1
فرانتز شوبرت: مُمان موزیکال در فا مینور، اپوس 94، شماره ی 3، دی 78 - سهیل ناصری
فرانتز شوبرت: مُمان موزیکال در فا مینور، اپوس 94، شماره ی 3، دی 78
02:13
2
سونات در دو مینو، دی 958: آلگرو 1 - سهیل ناصری
سونات در دو مینو، دی 958: آلگرو 1
07:42
4
مِنوئتو: آلگرو، تریو - سهیل ناصری
مِنوئتو: آلگرو، تریو
03:12
6
ربرت شومان: رؤیا - سهیل ناصری
ربرت شومان: رؤیا
02:48
7
رقص اصحاب داوود: شماره ی 1، سل ماژور - سهیل ناصری
رقص اصحاب داوود: شماره ی 1، سل ماژور
02:00
8
شماره ی 2، سی مینور - سهیل ناصری
شماره ی 2، سی مینور
01:32
9
شماره ی 3،سل ماژور - سهیل ناصری
شماره ی 3،سل ماژور
01:43
10
شماره ی 4، سی مینور - سهیل ناصری
شماره ی 4، سی مینور
00:50
11
شماره ی 5، ر ماژور - سهیل ناصری
شماره ی 5، ر ماژور
02:17
12
شماره ی 6، ر مینور - سهیل ناصری
شماره ی 6، ر مینور
01:59
13
شماره ی 7، سل مینور - سهیل ناصری
شماره ی 7، سل مینور
03:40
14
شماره ی 8، دو مینور - سهیل ناصری
شماره ی 8، دو مینور
01:09
15
شماره ی 9، دو ماژور - سهیل ناصری
شماره ی 9، دو ماژور
01:57
16
شماره ی 10، ر مینور - سهیل ناصری
شماره ی 10، ر مینور
01:48
17
شماره ی 11، ر ماژور - سهیل ناصری
شماره ی 11، ر ماژور
01:49
18
شماره ی 12، می مینور - سهیل ناصری
شماره ی 12، می مینور
00:50
19
شماره ی 13، دو مینور - ماژور - سهیل ناصری
شماره ی 13، دو مینور - ماژور
03:22
20
شماره ی 14، می بمل ماژور - سهیل ناصری
شماره ی 14، می بمل ماژور
02:35
21
شماره ی 15، سی بمل ماژور - سهیل ناصری
شماره ی 15، سی بمل ماژور
02:13
22
شماره ی 16، سل ماژور - سی مینور - سهیل ناصری
شماره ی 16، سل ماژور - سی مینور
01:36
23
شماره ی 17، سی ماژور - مینور - سهیل ناصری
شماره ی 17، سی ماژور - مینور
03:48
24
شماره ی 18، دو ماژور - سهیل ناصری
شماره ی 18، دو ماژور
02:30
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام