فخام الدوله ردیف آقاحسینقلی 2

فخام الدوله ردیف آقاحسینقلی 2

0 دنبال کننده13 آهنگ (49:38)
#عنوان
1
00:48
3
آواز حجاز (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
آواز حجاز (آواز حجاز و دستان عرب)
04:02
4
مثنوی حجاز (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
مثنوی حجاز (آواز حجاز و دستان عرب)
00:57
5
دستان عرب (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
دستان عرب (آواز حجاز و دستان عرب)
05:10
7
01:46
8
تصنیف دل هوس سبزه و صحرا ندارد (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
تصنیف دل هوس سبزه و صحرا ندارد (آواز حجاز و دستان عرب)
01:38
9
اجرای چند گوشه بدون ذکر نام (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
اجرای چند گوشه بدون ذکر نام (آواز حجاز و دستان عرب)
05:10
10
گوشه ی نهیب (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
گوشه ی نهیب (آواز حجاز و دستان عرب)
01:46
11
01:07
12
00:51
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام