مجیداخشابی

مجیداخشابی

6 دنبال کننده42 آهنگ (02:28:21)
#عنوان
1
02:31
3
03:22
4
مژدگانی بهار است - مجید اخشابی
مژدگانی بهار است
03:11
5
03:03
6
03:57
8
03:39
9
04:01
10
کوچ (متهم گریخت) - مجید اخشابی
کوچ (متهم گریخت)
04:19
11
پرندگان (تیتراژ خانه بدوش) - مجید اخشابی
پرندگان (تیتراژ خانه بدوش)
01:43
12
خانه بدوش (بدون کلام) - مجید اخشابی
خانه بدوش (بدون کلام)
03:57
13
بنده نواز (بدون کلام) - مجید اخشابی
بنده نواز (بدون کلام)
02:31
14
پریزاد (بدون کلام) - مجید اخشابی
پریزاد (بدون کلام)
04:19
15
02:31
16
04:22
17
03:22
18
مژدگانی بهار است - مجید اخشابی
مژدگانی بهار است
03:11
19
03:03
20
03:57
22
03:39
23
04:01
24
کوچ (متهم گریخت) - مجید اخشابی
کوچ (متهم گریخت)
04:19
25
پرندگان (تیتراژ خانه بدوش) - مجید اخشابی
پرندگان (تیتراژ خانه بدوش)
01:43
26
خانه بدوش (بدون کلام) - مجید اخشابی
خانه بدوش (بدون کلام)
03:57
27
بنده نواز (بدون کلام) - مجید اخشابی
بنده نواز (بدون کلام)
02:31
28
پریزاد (بدون کلام) - مجید اخشابی
پریزاد (بدون کلام)
04:19
29
02:31
30
04:22
31
03:22
32
مژدگانی بهار است - مجید اخشابی
مژدگانی بهار است
03:11
33
03:03
34
03:57
36
03:39
37
04:01
38
کوچ (متهم گریخت) - مجید اخشابی
کوچ (متهم گریخت)
04:19
39
پرندگان (تیتراژ خانه بدوش) - مجید اخشابی
پرندگان (تیتراژ خانه بدوش)
01:43
40
خانه بدوش (بدون کلام) - مجید اخشابی
خانه بدوش (بدون کلام)
03:57
41
بنده نواز (بدون کلام) - مجید اخشابی
بنده نواز (بدون کلام)
02:31
42
پریزاد (بدون کلام) - مجید اخشابی
پریزاد (بدون کلام)
04:19
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام