بهترین اذان های دنیا

بهترین اذان های دنیا

5 دنبال کننده53 آهنگ (07:16:34)
#عنوان
1
جناب دماوند - بیات ترک - گروهی از هنرمندان
جناب دماوند - بیات ترک
03:24
2
تاج اصفهانی - بیات ترک - گروهی از هنرمندان
تاج اصفهانی - بیات ترک
03:33
3
03:13
4
رحیم موذن زاده - بیات ترک - گروهی از هنرمندان
رحیم موذن زاده - بیات ترک
05:26
5
سلیم موذن زاده - دشتی - گروهی از هنرمندان
سلیم موذن زاده - دشتی
08:29
6
جهانبخش کرد زاده ( بخشو ) - شور - گروهی از هنرمندان
جهانبخش کرد زاده ( بخشو ) - شور
03:25
7
آقاتی - بیات ترک - گروهی از هنرمندان
آقاتی - بیات ترک
05:02
8
طه الفشنی (مقام بیاتی ) - گروهی از هنرمندان
طه الفشنی (مقام بیاتی )
04:04
9
طه الفشنی ( راست ) - گروهی از هنرمندان
طه الفشنی ( راست )
03:25
10
طه الفشنی ( حجاز ) - گروهی از هنرمندان
طه الفشنی ( حجاز )
02:28
11
سید شیخ محمد عمران ( سه گاه ) - گروهی از هنرمندان
سید شیخ محمد عمران ( سه گاه )
04:16
12
سید شیخ محمد عمران ( حجاز ) 1 - گروهی از هنرمندان
سید شیخ محمد عمران ( حجاز ) 1
03:33
13
سید شیخ محمد عمران ( حجاز ) 2 - گروهی از هنرمندان
سید شیخ محمد عمران ( حجاز ) 2
04:40
14
عبدالباسط محمد عبدالصمد (راست) - گروهی از هنرمندان
عبدالباسط محمد عبدالصمد (راست)
03:32
15
مقام راست به سبک مصری - گروهی از هنرمندان
مقام راست به سبک مصری
03:28
16
مقام صبا ترکی - گروهی از هنرمندان
مقام صبا ترکی
03:59
17
مقام سه گاه ترکی - گروهی از هنرمندان
مقام سه گاه ترکی
01:49
18
مقام بسته نگار ترکی - گروهی از هنرمندان
مقام بسته نگار ترکی
04:22
19
سعدالدین حافظ به زبان ترکی - گروهی از هنرمندان
سعدالدین حافظ به زبان ترکی
03:21
20
با صدای کودک ترکی - گروهی از هنرمندان
با صدای کودک ترکی
02:43
21
اذان (مرحوم رحیم موذن زاده) - گروهی از هنرمندان
اذان (مرحوم رحیم موذن زاده)
04:34
22
اذان (مرحوم رحیم موذن زاده) - گروهی از هنرمندان
اذان (مرحوم رحیم موذن زاده)
04:34
23
اذان (شیخ راغب مصطفی غلوش) - گروهی از هنرمندان
اذان (شیخ راغب مصطفی غلوش)
05:39
24
05:02
25
اذان (شیخ محمد طوخی) - گروهی از هنرمندان
اذان (شیخ محمد طوخی)
05:05
26
اذان (سید مرتضی فاطمی) - گروهی از هنرمندان
اذان (سید مرتضی فاطمی)
05:12
27
اذان (حسینعلی شریف) - گروهی از هنرمندان
اذان (حسینعلی شریف)
04:21
28
04:53
29
اذان (محمدحسین سعیدیان) - گروهی از هنرمندان
اذان (محمدحسین سعیدیان)
05:43
30
اذان (مرحوم شیخ محمدحسین ابوزید) - گروهی از هنرمندان
اذان (مرحوم شیخ محمدحسین ابوزید)
05:45
31
05:07
32
05:56
33
اذان (مرحوم محمد غفاری) - گروهی از هنرمندان
اذان (مرحوم محمد غفاری)
05:11
35
07:43
36
04:53
37
04:51
38
04:51
39
من کیستم مست نسیم مرقد تو - حاج سعید حدادیان
من کیستم مست نسیم مرقد تو
21:45
40
تو بلندی چرخ دون پستت گرفت - حاج سعید حدادیان
تو بلندی چرخ دون پستت گرفت
31:54
41
پریشونم پریشون پریشونم - حاج سعید حدادیان
پریشونم پریشون پریشونم
16:22
42
مهدیست که احیاگر قانون حسین است - حاج سعید حدادیان
مهدیست که احیاگر قانون حسین است
05:26
43
السلام علی الشیب الخضیب - حاج سعید حدادیان
السلام علی الشیب الخضیب
12:31
44
ای در رخت جمال خداوند آشکار - حاج سعید حدادیان
ای در رخت جمال خداوند آشکار
16:07
45
اگر چه من برادر کوچیکترم - حاج سعید حدادیان
اگر چه من برادر کوچیکترم
09:18
46
من کیم شمع فروزنده هر انجمنم - حاج سعید حدادیان
من کیم شمع فروزنده هر انجمنم
33:10
47
کیست اصغر اکبر ذبح عظیم - حاج سعید حدادیان
کیست اصغر اکبر ذبح عظیم
14:22
48
منم مثل تو از همه تشنه ترم - حاج سعید حدادیان
منم مثل تو از همه تشنه ترم
19:17
49
من کیستم امام حسین مکررم - حاج سعید حدادیان
من کیستم امام حسین مکررم
14:35
50
عذابم مده روی زمین مکش پاهاتو - حاج سعید حدادیان
عذابم مده روی زمین مکش پاهاتو
09:41
51
ای که عشق تو عجین گشته به آب و گل ماست - حاج سعید حدادیان
ای که عشق تو عجین گشته به آب و گل ماست
20:35
52
اگر چه مشک سقا یه جرعه آب نداره - حاج سعید حدادیان
اگر چه مشک سقا یه جرعه آب نداره
16:06
53
تنگ غروب خورشید من حناییه - حاج سعید حدادیان
تنگ غروب خورشید من حناییه
20:46
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام