کلاسیک

کلاسیک

توسط م.ا
0 دنبال کننده65 آهنگ (06:16:54)
#عنوان
2
Bagatelle No. 2 in G minor, Allegro - لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 2 in G minor, Allegro
02:37
3
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Overture - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Overture
07:02
5
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O Isis und Osiris - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O Isis und Osiris
03:20
7
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Papagena Papagena - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Papagena Papagena
02:29
9
Bagatelle No. 1 in G major, Andante con moto cantabile e compiacevole - لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 1 in G major, Andante con moto cantabile e compiacevole
03:22
12
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Schnelle Fue, rascher Mut - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Schnelle Fue, rascher Mut
03:29
13
08:30
14
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Ein Madchen oder Weibchen - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Ein Madchen oder Weibchen
03:50
18
Bagatelle No. 6 in E flat major, Presto - Andante amabile e con moto - لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 6 in E flat major, Presto - Andante amabile e con moto
03:54
19
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Bei Mannern, welche Liebe fuhlen - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Bei Mannern, welche Liebe fuhlen
05:15
20
Andante con moto - Allegro , ma non troppo - لودویگ فان بتهوون
Andante con moto - Allegro , ma non troppo
14:06
21
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O Isis und Osiris, welche Wonne - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O Isis und Osiris, welche Wonne
03:15
25
Bagatelle No. 5 in G major, Quasi Allegretto - لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 5 in G major, Quasi Allegretto
02:22
26
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O zittre nicht, mein lieber Sohn ... Zum Leiden bin ich auserkoren - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O zittre nicht, mein lieber Sohn ... Zum Leiden bin ich auserkoren
03:58
28
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Ach, ich fuhls, es ist verschwunden - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Ach, ich fuhls, es ist verschwunden
04:49
32
03:56
33
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Dies Bildnis ist bezaubernd schon - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Dies Bildnis ist bezaubernd schon
02:43
35
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: In diesen heilgen Hallen - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: In diesen heilgen Hallen
04:03
36
Violin Concerto in D major, Op. 61: Allegro ma non troppo - لودویگ فان بتهوون
Violin Concerto in D major, Op. 61: Allegro ma non troppo
26:28
38
Bagatelle No. 3 in E flat major, Andante cantabile e grazioso - لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 3 in E flat major, Andante cantabile e grazioso
02:42
39
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Vogelfanger bin ich ja - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Vogelfanger bin ich ja
06:18
41
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Holle Rache kocht in meinem Herzen - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Holle Rache kocht in meinem Herzen
02:54
43
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht
02:59
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام