خجسته

خجسته

0 دنبال کننده14 آهنگ (57:20)
#عنوان
1
04:00
2
درآمد و چهارمضراب - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
درآمد و چهارمضراب
03:46
4
قطعه ضربی - نی ریز صغیر و نیشابورک - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
قطعه ضربی - نی ریز صغیر و نیشابورک
04:15
6
نهفت و اشاره به خجسته - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
نهفت و اشاره به خجسته
05:22
7
درآمد و چهارمضراب - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
درآمد و چهارمضراب
02:12
9
پیش درآمد چهارگاه - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
پیش درآمد چهارگاه
04:07
10
07:05
11
نغمه زابل سه مضراب زابل - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
نغمه زابل سه مضراب زابل
05:36
12
مثنوی مقدمه مخالف - چهارمضراب مخالف - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
مثنوی مقدمه مخالف - چهارمضراب مخالف
05:26
13
مخالف و مغلوب اشاره به مویه و فرود - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
مخالف و مغلوب اشاره به مویه و فرود
04:19
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام