جرج وینستن

جرج وینستن

0 دنبال کننده30 آهنگ (03:44:58)
#عنوان
7
The Venice Dreamer:Part One - Introduction - جرج وینستن
The Venice Dreamer:Part One - Introduction
02:16
8
The Venice Dreamer:Part Two - جرج وینستن
The Venice Dreamer:Part Two
05:28
11
09:17
12
Prelude No. 20 and No. 4 (Medley), Op. 28 (looped with Ocean Sounds) - ارکستر ستاره شمال
Prelude No. 20 and No. 4 (Medley), Op. 28 (looped with Ocean Sounds)
09:30
13
07:08
15
Prelude for piano No. 15 in D flat major, Op. 2815, CT. 180 - ارکستر ستاره شمال
Prelude for piano No. 15 in D flat major, Op. 2815, CT. 180
09:46
16
09:17
17
Prelude No. 20 and No. 4 (Medley), Op. 28 (looped with Ocean Sounds) - ارکستر ستاره شمال
Prelude No. 20 and No. 4 (Medley), Op. 28 (looped with Ocean Sounds)
09:30
18
07:08
20
Prelude for piano No. 15 in D flat major, Op. 2815, CT. 180 - ارکستر ستاره شمال
Prelude for piano No. 15 in D flat major, Op. 2815, CT. 180
09:46
21
09:17
22
Prelude No. 20 and No. 4 (Medley), Op. 28 (looped with Ocean Sounds) - ارکستر ستاره شمال
Prelude No. 20 and No. 4 (Medley), Op. 28 (looped with Ocean Sounds)
09:30
23
07:08
25
Prelude for piano No. 15 in D flat major, Op. 2815, CT. 180 - ارکستر ستاره شمال
Prelude for piano No. 15 in D flat major, Op. 2815, CT. 180
09:46
26
09:17
27
Prelude No. 20 and No. 4 (Medley), Op. 28 (looped with Ocean Sounds) - ارکستر ستاره شمال
Prelude No. 20 and No. 4 (Medley), Op. 28 (looped with Ocean Sounds)
09:30
28
07:08
30
Prelude for piano No. 15 in D flat major, Op. 2815, CT. 180 - ارکستر ستاره شمال
Prelude for piano No. 15 in D flat major, Op. 2815, CT. 180
09:46
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام