استاد حاج سلیم موذن زاده

استاد حاج سلیم موذن زاده

98 دنبال کنندهمذهبی
آهنگ‌های برتر
1
فاتح شهر شامی دور زینب - استاد حاج سلیم موذن زاده
فاتح شهر شامی دور زینب
10:04
4
دوست دارم از نهال آرزویم بر بگیرد - استاد حاج سلیم موذن زاده
دوست دارم از نهال آرزویم بر بگیرد
03:27
5
حرمت سیزون قاپوزدا الدر - استاد حاج سلیم موذن زاده
حرمت سیزون قاپوزدا الدر
30:03
7
23:44
8
یخلمشام توپراقا یتیش حرایه اخا - استاد حاج سلیم موذن زاده
یخلمشام توپراقا یتیش حرایه اخا
14:30
9
از جوانی به پیری رسیدم - استاد حاج سلیم موذن زاده
از جوانی به پیری رسیدم
07:46
10
گفت با لشکر کفار حسین بن علی - استاد حاج سلیم موذن زاده
گفت با لشکر کفار حسین بن علی
07:19
هنرمندان مرتبط
شهریار پرهیزگار
شهریار پرهیزگار
21 دنبال کننده
مهدی اکبری
مهدی اکبری
14 دنبال کننده
صابر خراسانی
صابر خراسانی
75 دنبال کننده
محمد صدیق منشاوی
محمد صدیق منشاوی
15 دنبال کننده