استاد حاج سلیم موذن زاده

استاد حاج سلیم موذن زاده

107 دنبال کنندهمذهبی
آهنگ‌های برتر
1
به غیر عشق حسین هر کسی اسیر شود - استاد حاج سلیم موذن زاده
به غیر عشق حسین هر کسی اسیر شود
07:21
2
فاتح شهر شامی دور زینب - استاد حاج سلیم موذن زاده
فاتح شهر شامی دور زینب
10:04
3
قبروه زوار بی یار و هوادار - استاد حاج سلیم موذن زاده
قبروه زوار بی یار و هوادار
07:10
4
از جوانی به پیری رسیدم - استاد حاج سلیم موذن زاده
از جوانی به پیری رسیدم
07:46
5
دوست دارم از نهال آرزویم بر بگیرد - استاد حاج سلیم موذن زاده
دوست دارم از نهال آرزویم بر بگیرد
03:27
6
گفت با لشکر کفار حسین بن علی - استاد حاج سلیم موذن زاده
گفت با لشکر کفار حسین بن علی
07:19
7
ددیم یات خسته دور جانون - استاد حاج سلیم موذن زاده
ددیم یات خسته دور جانون
05:21
9
کیم ویردی یارا قلبوه پیکان آنام اوغلی - استاد حاج سلیم موذن زاده
کیم ویردی یارا قلبوه پیکان آنام اوغلی
12:57
10
29:02
هنرمندان مرتبط
سعید حافظ
سعید حافظ
1 دنبال کننده
طه الفشتی
طه الفشتی
2 دنبال کننده
Dani Rad
Dani Rad
1 دنبال کننده
عباس کیاماری
عباس کیاماری
7 دنبال کننده