پدرام درخشانی

پدرام درخشانی

68 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
05:32
2
06:12
3
یک روز به شیدایی - پدرام درخشانی
یک روز به شیدایی
05:45
6
طالب بیقرار - پدرام درخشانی
طالب بیقرار
05:34
10
20000 سنتور زیر دریا - پدرام درخشانی
20000 سنتور زیر دریا
06:54
هنرمندان مرتبط
میرزاعلی اکبر شاهی
میرزاعلی اکبر شاهی
6 دنبال کننده
فرهاد اسدی
فرهاد اسدی
7 دنبال کننده
آرین رحمانیان
آرین رحمانیان
6 دنبال کننده
میدیا فرج نژاد
میدیا فرج نژاد
4 دنبال کننده