نسیم شیرافکن

نسیم شیرافکن

4 دنبال کنندهپاپ
آهنگ‌های برتر
3
مهربانی و حاجی حسنی - نسیم شیرافکن
مهربانی و حاجی حسنی
01:05
4
نیشابورک، زنگوله، نغمه ی زنگوله - نسیم شیرافکن
نیشابورک، زنگوله، نغمه ی زنگوله
01:41
6
عراق، چهارمضراب عراق، اشاره به صفیر،گذر به شور، تحریر زیر و رو، فرود به افشاری - نسیم شیرافکن
عراق، چهارمضراب عراق، اشاره به صفیر،گذر به شور، تحریر زیر و رو، فرود به افشاری
05:42
9
زابل، ضربی زابل - نسیم شیرافکن
زابل، ضربی زابل
02:21
10
00:48
هنرمندان مرتبط
بهزاد تاجیک
بهزاد تاجیک
2 دنبال کننده
پارسا دمیرچی
پارسا دمیرچی
5 دنبال کننده
مجید قمری
مجید قمری
0 دنبال کننده
پویا پاکان
پویا پاکان
2 دنبال کننده