خسرو انصاری

خسرو انصاری

19 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
3
از پرده (قطعه پیشنهادی) - رامین ترکیان و خسرو انصاری
از پرده (قطعه پیشنهادی)
04:38
5
تصنیف تا به زلف خویش (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
تصنیف تا به زلف خویش (آواز اصفهان)
02:42
6
تصنیف نگارا (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
تصنیف نگارا (دستگاه چهارگاه)
02:38
9
بیات راجع (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
بیات راجع (آواز اصفهان)
01:42
هنرمندان مرتبط
کریستف رضاعی
کریستف رضاعی
212 دنبال کننده
ناصر منتظری
ناصر منتظری
52 دنبال کننده
گروه 10:10
گروه 10:10
56 دنبال کننده
گروه آوازی تهران
گروه آوازی تهران
25 دنبال کننده