فرزاد فتاحی

فرزاد فتاحی

14 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
03:31
2
04:24
هنرمندان مرتبط
حمیدرضا قاسم خانی
حمیدرضا قاسم خانی
2 دنبال کننده
مهدی  پاک نژاد
مهدی پاک نژاد
1 دنبال کننده
گلریز زربخش
گلریز زربخش
3 دنبال کننده
ژابیز  زربخش
ژابیز زربخش
1 دنبال کننده