فخام الدوله بهزادی

فخام الدوله بهزادی

12 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
راک کشمیر، عبدالله، هندی (دستگاه راست پنجگاه) - فخام الدوله بهزادی
راک کشمیر، عبدالله، هندی (دستگاه راست پنجگاه)
02:51
2
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - فخام الدوله بهزادی
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
00:37
3
00:48
4
اجرای چند گوشه ی بدون ذکر نام (دستگاه ماهور) - فخام الدوله بهزادی
اجرای چند گوشه ی بدون ذکر نام (دستگاه ماهور)
06:40
7
00:24
8
صحبت آقای هوده ای (دستگاه راست پنجگاه) - فخام الدوله بهزادی
صحبت آقای هوده ای (دستگاه راست پنجگاه)
00:21
هنرمندان مرتبط
ایزد کاویانی
ایزد کاویانی
3 دنبال کننده
علی اکبر بهاری
علی اکبر بهاری
4 دنبال کننده
یزدان مرتجی
یزدان مرتجی
0 دنبال کننده
علی ایدآلی
علی ایدآلی
0 دنبال کننده