ادوارد گریک

ادوارد گریک

18 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: I. Morning Mood - ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: I. Morning Mood
03:52
2
Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: II. The Death of Aase - ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: II. The Death of Aase
05:06
3
Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: III. Anitras Dance - ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: III. Anitras Dance
03:33
4
Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: IV. In the Hall of the Mountain King - ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: IV. In the Hall of the Mountain King
02:33
5
Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55: I. Ingrids Lament - ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55: I. Ingrids Lament
03:56
6
Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55: II. Arabian Dance - ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55: II. Arabian Dance
04:22
7
Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55: III. Peer Gynts Homecoming - ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55: III. Peer Gynts Homecoming
02:39
8
Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55: IV. Solveigs Song - ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55: IV. Solveigs Song
05:31
9
02:47
10
From Holbergs Time, Op. 40 (use): II. Sarabande - ادوارد گریک
From Holbergs Time, Op. 40 (use): II. Sarabande
03:46
هنرمندان مرتبط
آوا نظر
آوا نظر
1 دنبال کننده
فرهاد اسعدیان
فرهاد اسعدیان
8 دنبال کننده
علیرضا راستین فر
علیرضا راستین فر
6 دنبال کننده
شاهین قلی زاده
شاهین قلی زاده
1 دنبال کننده