بهناز  ذاکری

بهناز ذاکری

15 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
مقدمه و پیش درآمد شور - محمد اسماعیلی و بهناز  ذاکری
مقدمه و پیش درآمد شور
05:14
2
چهارمضراب،شور مرکب - محمد اسماعیلی و بهناز  ذاکری
چهارمضراب،شور مرکب
05:51
3
01:54
5
رضوی،حسینی،دوبیتی،نغمه و فرود به شور - محمد اسماعیلی و بهناز  ذاکری
رضوی،حسینی،دوبیتی،نغمه و فرود به شور
04:55
6
درآمد،گردانیه،نغمه (زنگ شتر)،بیات راجه - محمد اسماعیلی و بهناز  ذاکری
درآمد،گردانیه،نغمه (زنگ شتر)،بیات راجه
03:52
7
02:43
9
درآمد، پنجه شعری،کرشمه،فرود - محمد اسماعیلی و بهناز  ذاکری
درآمد، پنجه شعری،کرشمه،فرود
05:03
هنرمندان مرتبط
حسین عمومی
حسین عمومی
30 دنبال کننده
امیر مردانه
امیر مردانه
2 دنبال کننده
بهمن رجبی
بهمن رجبی
16 دنبال کننده
محسن شاهرودی
محسن شاهرودی
1 دنبال کننده