اصغر فردی

اصغر فردی

12 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
6
تحصیل مقدمات ادبیات عربی و فرانسه - اصغر فردی
تحصیل مقدمات ادبیات عربی و فرانسه
02:28
7
مهاجرت به تهران و انتخاب تخلص - اصغر فردی
مهاجرت به تهران و انتخاب تخلص
03:09
8
05:28
9
آشنایی با پروین اعتصامی و صادق هدایت - اصغر فردی
آشنایی با پروین اعتصامی و صادق هدایت
01:35
10
آواز شهریار با کمانچهی مجتبی میرزاده (دستگاه ماهور) - اصغر فردی
آواز شهریار با کمانچهی مجتبی میرزاده (دستگاه ماهور)
10:21
هنرمندان مرتبط
نظام نورجان اف
نظام نورجان اف
2 دنبال کننده
هفت خان هفت خان
هفت خان هفت خان
5 دنبال کننده
وحید توتونی کاشانی
وحید توتونی کاشانی
0 دنبال کننده