هه ژان - خبات مولودی

هه ژان

#عنوان
1
به نده ری لیمو - خبات مولودی
به نده ری لیمو
05:58
2
ژیانی من - خبات مولودی
ژیانی من
06:04
3
کراس ره ش - خبات مولودی
کراس ره ش
04:28
4
له گه لما به - خبات مولودی
له گه لما به
05:34
5
گولی موکریان - خبات مولودی
گولی موکریان
04:25
6
نه که ی ناز - خبات مولودی
نه که ی ناز
05:10
7
ناله ی عود (بی کلام) - خبات مولودی
ناله ی عود (بی کلام)
05:28
8
مه ی - خبات مولودی
مه ی
04:57
© نواگر
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام