حبیب ساز - شهرام میرجلالی و شهرام ابوعامری و سعید رودباری

حبیب ساز

#عنوان
1
آواز (سه گاه) - شهرام میرجلالی و شهرام ابوعامری و سعید رودباری
آواز (سه گاه)
02:13
2
ضربی (سه گاه) - شهرام میرجلالی و شهرام ابوعامری و سعید رودباری
ضربی (سه گاه)
07:30
3
چهار مضراب (سه گاه) - شهرام میرجلالی و شهرام ابوعامری و سعید رودباری
چهار مضراب (سه گاه)
06:16
4
آواز (شور) - شهرام میرجلالی و شهرام ابوعامری و سعید رودباری
آواز (شور)
00:57
5
ضربی (شور) - شهرام میرجلالی و شهرام ابوعامری و سعید رودباری
ضربی (شور)
07:22
6
چهارمضراب (شور) - شهرام میرجلالی و شهرام ابوعامری و سعید رودباری
چهارمضراب (شور)
05:23
7
ضربی (اصفهان) - شهرام میرجلالی و شهرام ابوعامری و سعید رودباری
ضربی (اصفهان)
06:05
8
چهارمضراب (اصفهان) - شهرام میرجلالی و شهرام ابوعامری و سعید رودباری
چهارمضراب (اصفهان)
07:19
9
آواز (بیات ترک) - شهرام میرجلالی و شهرام ابوعامری و سعید رودباری
آواز (بیات ترک)
02:36
10
ضربی (بیات ترک) - شهرام میرجلالی و شهرام ابوعامری و سعید رودباری
ضربی (بیات ترک)
06:21
11
چهارمضراب (بیات ترک) - شهرام میرجلالی و شهرام ابوعامری و سعید رودباری
چهارمضراب (بیات ترک)
08:00
© راوی آذر کیمیا
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام