دو قطبی - شاهین صبا

دو قطبی

#عنوان
1
زمان – تکرار - شاهین صبا
زمان – تکرار
07:09
2
طلوع – حیات - شاهین صبا
طلوع – حیات
08:01
3
جنبش – اتصال - شاهین صبا
جنبش – اتصال
08:07
4
ترس – شهامت - شاهین صبا
ترس – شهامت
07:03
5
صبر – انعطاف - شاهین صبا
صبر – انعطاف
06:16
6
احتیاط – تعادل - شاهین صبا
احتیاط – تعادل
06:15
7
عمل – تداوم - شاهین صبا
عمل – تداوم
07:48
8
تمرکز – خیزش - شاهین صبا
تمرکز – خیزش
03:46
9
تفکر – نهان - شاهین صبا
تفکر – نهان
06:58
10
حجم – تکرار - شاهین صبا
حجم – تکرار
01:55
© نشر موسیقی هرمس
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام