25 اتود کارکاسی - شاهین قلی زاده

25 اتود کارکاسی

#عنوان
1
اتود 1 - شاهین قلی زاده
اتود 1
01:25
2
اتود 2 - شاهین قلی زاده
اتود 2
02:35
3
اتود 3 - شاهین قلی زاده
اتود 3
01:52
4
اتود 4 - شاهین قلی زاده
اتود 4
01:04
5
اتود 5 - شاهین قلی زاده
اتود 5
01:37
6
اتود 6 - شاهین قلی زاده
اتود 6
01:59
7
اتود 7 - شاهین قلی زاده
اتود 7
01:19
8
اتود 8 - شاهین قلی زاده
اتود 8
01:35
9
اتود 9 - شاهین قلی زاده
اتود 9
01:39
10
اتود 10 - شاهین قلی زاده
اتود 10
01:13
11
اتود 11 - شاهین قلی زاده
اتود 11
01:23
12
اتود 12 - شاهین قلی زاده
اتود 12
01:30
13
اتود 13 - شاهین قلی زاده
اتود 13
01:36
14
اتود 14 - شاهین قلی زاده
اتود 14
01:11
15
اتود 15 - شاهین قلی زاده
اتود 15
02:17
16
اتود 16 - شاهین قلی زاده
اتود 16
02:42
17
اتود 17 - شاهین قلی زاده
اتود 17
02:10
18
اتود 18 - شاهین قلی زاده
اتود 18
01:27
19
اتود 19 - شاهین قلی زاده
اتود 19
01:17
20
اتود 20 - شاهین قلی زاده
اتود 20
01:20
21
اتود 21 - شاهین قلی زاده
اتود 21
03:51
22
اتود 22 - شاهین قلی زاده
اتود 22
02:54
23
اتود 23 - شاهین قلی زاده
اتود 23
01:34
24
اتود 24 - شاهین قلی زاده
اتود 24
04:56
25
اتود 25 - شاهین قلی زاده
اتود 25
02:52
© موسسه فرهنگی هنری آوای ماندگار ماد
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام