آواز سید حسین طاهرزاده 1 - سید حسین طاهرزاده

آواز سید حسین طاهرزاده 1

#عنوان
1
شور 1 - سید حسین طاهرزاده
شور 1
03:03
2
شور 2 - سید حسین طاهرزاده
شور 2
02:35
3
حسینی - سید حسین طاهرزاده
حسینی
03:09
4
شور، شهناز - سید حسین طاهرزاده
شور، شهناز
03:10
5
شهناز - سید حسین طاهرزاده
شهناز
03:24
6
شور 3 - سید حسین طاهرزاده
شور 3
04:00
7
دشتی 1 - سید حسین طاهرزاده
دشتی 1
02:58
8
دشتی 2 - سید حسین طاهرزاده
دشتی 2
02:56
9
دشتی، حاجیانی - سید حسین طاهرزاده
دشتی، حاجیانی
03:11
10
دشتی 3 - سید حسین طاهرزاده
دشتی 3
03:07
11
ابوعطا 1 - سید حسین طاهرزاده
ابوعطا 1
03:20
12
ابوعطا 2 - سید حسین طاهرزاده
ابوعطا 2
02:51
13
حجاز 1 - سید حسین طاهرزاده
حجاز 1
03:09
14
ابوعطا 3 - سید حسین طاهرزاده
ابوعطا 3
02:53
15
ابوعطا 4 - سید حسین طاهرزاده
ابوعطا 4
03:12
16
حجاز 2 - سید حسین طاهرزاده
حجاز 2
03:09
17
تصنیف حجاز - سید حسین طاهرزاده
تصنیف حجاز
03:19
18
ابوعطا 5 - سید حسین طاهرزاده
ابوعطا 5
02:58
19
ابوعطا و حجاز - سید حسین طاهرزاده
ابوعطا و حجاز
03:02
20
گیلکی - سید حسین طاهرزاده
گیلکی
02:25
21
تصنیف گیلکی - سید حسین طاهرزاده
تصنیف گیلکی
02:57
© موسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام