ای سرخوشان - پوریا اخواص و جهانبخش  رستمی

ای سرخوشان

#عنوان
1
آتش عشق - پوریا اخواص و جهانبخش  رستمی
آتش عشق
04:57
2
تکنوازی - پوریا اخواص و جهانبخش  رستمی
تکنوازی
03:05
3
شیدا - پوریا اخواص و جهانبخش  رستمی
شیدا
05:02
4
تنبور - پوریا اخواص و جهانبخش  رستمی
تنبور
06:44
5
دونوازی تنبور و تبلا - پوریا اخواص و جهانبخش  رستمی
دونوازی تنبور و تبلا
04:55
6
سرخوشان - پوریا اخواص و جهانبخش  رستمی
سرخوشان
06:11
7
وصل یار - پوریا اخواص و جهانبخش  رستمی
وصل یار
04:52
8
درویش - پوریا اخواص و جهانبخش  رستمی
درویش
06:08
9
عشق سلطان - پوریا اخواص و جهانبخش  رستمی
عشق سلطان
05:16
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام