منظومه ی شخصی - پیتر سلیمانی پور

منظومه ی شخصی

#عنوان
1
یک هفته آفتاب - پیتر سلیمانی پور
یک هفته آفتاب
08:20
2
بوی کودکی - پیتر سلیمانی پور
بوی کودکی
05:41
3
در شهر نیست - پیتر سلیمانی پور
در شهر نیست
07:04
4
رمز - پیتر سلیمانی پور
رمز
01:52
5
رو در رو - پیتر سلیمانی پور
رو در رو
05:11
6
لطف ابهام - پیتر سلیمانی پور
لطف ابهام
06:04
7
شادی - پیتر سلیمانی پور
شادی
06:50
8
خستو - پیتر سلیمانی پور
خستو
04:38
9
صفای باطن - پیتر سلیمانی پور
صفای باطن
06:03
10
رقص عروس - پیتر سلیمانی پور
رقص عروس
03:21
11
البلوز - پیتر سلیمانی پور
البلوز
06:59
© نشر موسیقی هرمس
4 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام