سلام باستانی (ضرب زورخانه) - مرشد مهرگان گرامی حقیقی

سلام باستانی (ضرب زورخانه)

#عنوان
1
سلام ورزش باستانی (سلام باستانی) - مرشد مهرگان گرامی حقیقی
سلام ورزش باستانی (سلام باستانی)
07:13
2
اولین ضرب های شنا (شنا) - مرشد مهرگان گرامی حقیقی
اولین ضرب های شنا (شنا)
06:44
3
ضرب شنای تند یا شلاقی (شنا) - مرشد مهرگان گرامی حقیقی
ضرب شنای تند یا شلاقی (شنا)
02:31
4
ضرب شنای پیچ (شنا) - مرشد مهرگان گرامی حقیقی
ضرب شنای پیچ (شنا)
02:00
5
ضرب نرمش (نرمش باستانی) - مرشد مهرگان گرامی حقیقی
ضرب نرمش (نرمش باستانی)
08:34
6
ضرب نشست و برخاست (نرمش باستانی) - مرشد مهرگان گرامی حقیقی
ضرب نشست و برخاست (نرمش باستانی)
04:47
7
ضرب میل سرنوازی (میل گیری) - مرشد مهرگان گرامی حقیقی
ضرب میل سرنوازی (میل گیری)
04:34
8
ضرب میل تند یا شلاقی (میل گیری) - مرشد مهرگان گرامی حقیقی
ضرب میل تند یا شلاقی (میل گیری)
02:18
9
ضرب پا زدن (پازنی) - مرشد مهرگان گرامی حقیقی
ضرب پا زدن (پازنی)
05:07
10
ضرب چرخ تیز (چرخ) - مرشد مهرگان گرامی حقیقی
ضرب چرخ تیز (چرخ)
00:26
11
ضرب چرخ چمنی (چرخ) - مرشد مهرگان گرامی حقیقی
ضرب چرخ چمنی (چرخ)
00:59
12
ضرب چرخ تک پِر - پا زدن (چرخ) - مرشد مهرگان گرامی حقیقی
ضرب چرخ تک پِر - پا زدن (چرخ)
01:02
13
ایران (چرخ) - مرشد مهرگان گرامی حقیقی
ایران (چرخ)
05:08
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام