8 بی تی - مارتین شمعون پور

8 بی تی

#عنوان
1
سایه کمر - مارتین شمعون پور
سایه کمر
01:36
2
پرواز - مارتین شمعون پور
پرواز
01:50
3
زرد ملیجه - مارتین شمعون پور
زرد ملیجه
01:22
4
رنگ عروسی - مارتین شمعون پور
رنگ عروسی
01:33
5
الهه ی ناز - مارتین شمعون پور
الهه ی ناز
02:14
6
پیش درآمد اصفهان - مارتین شمعون پور
پیش درآمد اصفهان
01:55
7
جان مریم - مارتین شمعون پور
جان مریم
01:22
8
محلی آذری - مارتین شمعون پور
محلی آذری
02:19
9
سوز و گداز - مارتین شمعون پور
سوز و گداز
01:13
10
رنگ قدیمی - مارتین شمعون پور
رنگ قدیمی
02:07
11
بندباز - مارتین شمعون پور
بندباز
01:10
12
بوی کودکی - مارتین شمعون پور
بوی کودکی
01:56
13
مرغ سحر - مارتین شمعون پور
مرغ سحر
01:51
14
بارون - مارتین شمعون پور
بارون
01:31
15
تکنوازی دف - مارتین شمعون پور
تکنوازی دف
01:16
16
درنه جان - مارتین شمعون پور
درنه جان
02:07
17
بهار دلنشین - مارتین شمعون پور
بهار دلنشین
01:57
18
دختر بویر احمدی - مارتین شمعون پور
دختر بویر احمدی
02:45
19
خواب های طلایی - مارتین شمعون پور
خواب های طلایی
01:41
20
دخترک ژولیده - مارتین شمعون پور
دخترک ژولیده
03:04
21
گل پامچال - مارتین شمعون پور
گل پامچال
01:53
22
زیرکش سلمک - مارتین شمعون پور
زیرکش سلمک
01:36
23
خزان عشق - مارتین شمعون پور
خزان عشق
01:46
24
خوشحال و شاد و خندان - مارتین شمعون پور
خوشحال و شاد و خندان
01:34
25
رشید خان - مارتین شمعون پور
رشید خان
01:52
26
رنگ پریچهر و پریزاد - مارتین شمعون پور
رنگ پریچهر و پریزاد
02:15
27
رنگ قاسم آبادی - مارتین شمعون پور
رنگ قاسم آبادی
01:32
28
آها بوگو - مارتین شمعون پور
آها بوگو
01:40
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 10 امتیاز)
از همین هنرمند
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام