پیام بدون مرز - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان

پیام بدون مرز

#عنوان
1
فانتزی روی تم هایی از اپرای
فانتزی روی تم هایی از اپرای "لاتراویاتا"
07:38
2
لامنتو 1 - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
لامنتو 1
01:45
3
لامنتو 2 - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
لامنتو 2
01:54
4
پاساجیو و پرِستو (از سوئیت در می مینور برای لوت) - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
پاساجیو و پرِستو (از سوئیت در می مینور برای لوت)
03:07
5
پرلود - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
پرلود
02:02
6
بر مزار دبوسی - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
بر مزار دبوسی
03:05
7
اتود شماره ی 17 - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
اتود شماره ی 17
03:42
8
پونتئو 1 - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
پونتئو 1
01:14
9
پونتئو 2 - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
پونتئو 2
01:11
10
مودینتا - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
مودینتا
01:31
11
اعتراض - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
اعتراض
02:47
12
تفکر فانتزی (تقدیم به فرید رئوفی) - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
تفکر فانتزی (تقدیم به فرید رئوفی)
02:00
13
فانتزی 2 (تقدیم به همسرم) - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
فانتزی 2 (تقدیم به همسرم)
03:17
14
فانتزی 3 (تقدیم به مهران پورمندان) - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
فانتزی 3 (تقدیم به مهران پورمندان)
03:58
15
کانن - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
کانن
01:37
16
خط سرد موازی - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
خط سرد موازی
03:34
17
زامبا - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
زامبا
02:44
18
کلاژ 1 (تقدیم به پیمان محمدی) - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
کلاژ 1 (تقدیم به پیمان محمدی)
01:45
19
تقدیم به مارک سالمبرگ - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
تقدیم به مارک سالمبرگ
01:51
20
تریستانگو - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
تریستانگو
03:00
21
لامنتو (تقدیم به سیاوش بیضایی) - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
لامنتو (تقدیم به سیاوش بیضایی)
01:42
22
آلگرو - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
آلگرو
02:15
23
تقدیم به آنتونیو خ.مانخون - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
تقدیم به آنتونیو خ.مانخون
02:04
24
یک گل (مازورکا) - لیلی مرتضوی و پیمان فخاریان
یک گل (مازورکا)
02:56
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام