مرثیه ای برای یک فرشته - پیمان فخاریان

مرثیه ای برای یک فرشته

#عنوان
1
در میان دو غم - پیمان فخاریان
در میان دو غم
04:56
2
رویای مبهم - پیمان فخاریان
رویای مبهم
03:05
3
در مقابل باد - پیمان فخاریان
در مقابل باد
02:44
4
مرثیه ای برای یک فرشته - پیمان فخاریان
مرثیه ای برای یک فرشته
04:22
5
به سوی نور - پیمان فخاریان
به سوی نور
02:39
6
پیام دشت - پیمان فخاریان
پیام دشت
03:31
7
لامنتو 2 - پیمان فخاریان
لامنتو 2
03:17
8
به هوشیار خیام - پیمان فخاریان
به هوشیار خیام
01:52
9
تصویرتو در من - پیمان فخاریان
تصویرتو در من
06:34
10
میلونگا - پیمان فخاریان
میلونگا
03:51
11
به مارک سا لمبرگ - پیمان فخاریان
به مارک سا لمبرگ
02:32
12
سرگردانی شماره ی 2 - پیمان فخاریان
سرگردانی شماره ی 2
02:45
13
مازورکا و رقص - پیمان فخاریان
مازورکا و رقص
03:49
14
طرح باروک 1 - پیمان فخاریان
طرح باروک 1
01:02
15
طرح باروک 2 - پیمان فخاریان
طرح باروک 2
01:36
16
طرح باروک 3 - پیمان فخاریان
طرح باروک 3
01:00
17
طرح باروک 4 - پیمان فخاریان
طرح باروک 4
01:13
18
طرح باروک 5 - پیمان فخاریان
طرح باروک 5
02:09
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام