آوازهای حسینعلی خان نکیسای تفرشی - حسینعلی خان نکیسای تفرشی

آوازهای حسینعلی خان نکیسای تفرشی

#عنوان
1
شور به همراه تار - حسینعلی خان نکیسای تفرشی
شور به همراه تار
04:20
2
دشتی به همراه ویلن - حسینعلی خان نکیسای تفرشی
دشتی به همراه ویلن
03:34
3
افشاری به همراه ویلن - حسینعلی خان نکیسای تفرشی
افشاری به همراه ویلن
04:09
4
سه گاه به همراه ویلن - حسینعلی خان نکیسای تفرشی
سه گاه به همراه ویلن
04:06
5
چهارگاه به همراه تار - حسینعلی خان نکیسای تفرشی
چهارگاه به همراه تار
03:41
6
همایون به همراه تار - حسینعلی خان نکیسای تفرشی
همایون به همراه تار
03:35
7
اصفهان به همراه تار - حسینعلی خان نکیسای تفرشی
اصفهان به همراه تار
03:45
8
ماهور به همراه تار - حسینعلی خان نکیسای تفرشی
ماهور به همراه تار
04:02
9
مصاحبه - حسینعلی خان نکیسای تفرشی
مصاحبه
22:27
© موسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام