نی نوا - حسین علیزاده

نی نوا

#عنوان
1
درآمد (نی نوا) - حسین علیزاده
درآمد (نی نوا)
04:17
2
نغمه (نی نوا) - حسین علیزاده
نغمه (نی نوا)
05:28
3
جامه دران (نی نوا) - حسین علیزاده
جامه دران (نی نوا)
04:10
4
نهفت، فرود (نی نوا) - حسین علیزاده
نهفت، فرود (نی نوا)
09:05
5
رقص سماع (نی نوا) - حسین علیزاده
رقص سماع (نی نوا)
04:36
6
سواران دشت امید (نی نوا) - حسین علیزاده
سواران دشت امید (نی نوا)
07:21
7
نوروز (نی نوا) - حسین علیزاده
نوروز (نی نوا)
04:00
8
زندگی (آوای مهر) - حسین علیزاده
زندگی (آوای مهر)
06:17
9
طلوع (آوای مهر) - حسین علیزاده
طلوع (آوای مهر)
01:31
10
عمق فاجعه (آوای مهر) - حسین علیزاده
عمق فاجعه (آوای مهر)
05:30
11
آوای مهر (آوای مهر) - حسین علیزاده
آوای مهر (آوای مهر)
10:45
12
عروج (آوای مهر) - حسین علیزاده
عروج (آوای مهر)
04:05
13
جستجو (آوای مهر) - حسین علیزاده
جستجو (آوای مهر)
04:14
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 29 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام