آوای ایل بختیاری - هوشنگ سامانی

آوای ایل بختیاری

#عنوان
1
صدای گله و چوپان - هوشنگ سامانی
صدای گله و چوپان
01:23
2
صدای فرمان دادن به حیوان - هوشنگ سامانی
صدای فرمان دادن به حیوان
01:27
3
آواز کار (خرمن کوبی) - هوشنگ سامانی
آواز کار (خرمن کوبی)
01:36
4
هی جار (آوای فراخوان) - هوشنگ سامانی
هی جار (آوای فراخوان)
00:12
5
آواز دی بلال - هوشنگ سامانی
آواز دی بلال
02:40
6
ترانه اسب کمیت - هوشنگ سامانی
ترانه اسب کمیت
01:20
7
شاهنامه خوانی - هوشنگ سامانی
شاهنامه خوانی
03:04
8
آهای گل - هوشنگ سامانی
آهای گل
01:46
9
تکنوازی نی شیت - هوشنگ سامانی
تکنوازی نی شیت
03:02
10
تکنوازی نی لبک - هوشنگ سامانی
تکنوازی نی لبک
07:38
11
آهنگ های دستمال بازی - هوشنگ سامانی
آهنگ های دستمال بازی
04:59
12
آهنگ های چوب بازی - هوشنگ سامانی
آهنگ های چوب بازی
02:58
13
آهای گلی - هوشنگ سامانی
آهای گلی
02:03
© موسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام