ایستاده در غبار - حبیب خزایی فر

ایستاده در غبار

#عنوان
1
ایستاده در غبار - حبیب خزایی فر
ایستاده در غبار
01:28
2
سرآغاز - حبیب خزایی فر
سرآغاز
01:51
3
کودکی ناتمام - حبیب خزایی فر
کودکی ناتمام
04:04
4
خرامان ۱ - حبیب خزایی فر
خرامان ۱
00:49
5
خرامان ۲ - حبیب خزایی فر
خرامان ۲
00:49
6
درون - حبیب خزایی فر
درون
00:47
7
زندان - حبیب خزایی فر
زندان
02:54
8
آموزش - حبیب خزایی فر
آموزش
01:44
9
تنهایی - حبیب خزایی فر
تنهایی
02:23
10
کاک احمد - حبیب خزایی فر
کاک احمد
00:54
11
شناسایی - حبیب خزایی فر
شناسایی
02:24
12
آغوش - حبیب خزایی فر
آغوش
01:04
13
درد - حبیب خزایی فر
درد
01:38
14
وداع - حبیب خزایی فر
وداع
01:10
15
جاده بلتا - حبیب خزایی فر
جاده بلتا
01:55
16
ماه و خورشید - حبیب خزایی فر
ماه و خورشید
01:38
17
شهادت - حبیب خزایی فر
شهادت
03:42
18
آخرین سفر - حبیب خزایی فر
آخرین سفر
01:43
19
مادر - حبیب خزایی فر
مادر
01:40
20
سرانجام - حبیب خزایی فر
سرانجام
03:23
© حوزه هنری
4.62 از 5 (از مجموع 21 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام