بهار در نیاوران (منتخب اجراهای زنده) - گروه بازار بلو و تریوی کریستف ژونو و گروه هامون مارتین و گروه پرسیانو

بهار در نیاوران (منتخب اجراهای زنده)

#عنوان
1
ماه - گروه بازار بلو و تریوی کریستف ژونو و گروه هامون مارتین و گروه پرسیانو
ماه
04:40
2
گران لوتن - گروه بازار بلو و تریوی کریستف ژونو و گروه هامون مارتین و گروه پرسیانو
گران لوتن
03:35
3
والس کوچک - گروه بازار بلو و تریوی کریستف ژونو و گروه هامون مارتین و گروه پرسیانو
والس کوچک
07:34
4
غزل - گروه بازار بلو و تریوی کریستف ژونو و گروه هامون مارتین و گروه پرسیانو
غزل
07:36
5
بلبل جنگل - گروه بازار بلو و تریوی کریستف ژونو و گروه هامون مارتین و گروه پرسیانو
بلبل جنگل
03:14
6
کباب چی چی - گروه بازار بلو و تریوی کریستف ژونو و گروه هامون مارتین و گروه پرسیانو
کباب چی چی
04:57
7
روزهای گذشته - گروه بازار بلو و تریوی کریستف ژونو و گروه هامون مارتین و گروه پرسیانو
روزهای گذشته
05:42
8
والس باردامو - گروه بازار بلو و تریوی کریستف ژونو و گروه هامون مارتین و گروه پرسیانو
والس باردامو
05:02
9
دسته گل سرخ - گروه بازار بلو و تریوی کریستف ژونو و گروه هامون مارتین و گروه پرسیانو
دسته گل سرخ
05:47
10
والس سوئدی – دختر بویراحمدی - گروه بازار بلو و تریوی کریستف ژونو و گروه هامون مارتین و گروه پرسیانو
والس سوئدی – دختر بویراحمدی
11:28
11
کاروان - گروه بازار بلو و تریوی کریستف ژونو و گروه هامون مارتین و گروه پرسیانو
کاروان
06:11
© نشر موسیقی هرمس
3 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
از همین هنرمند
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام