چارلی به روایت چاپلین 1 - چارلی چاپلین

چارلی به روایت چاپلین 1

#عنوان
1
The Reel Chaplin - چارلی چاپلین
The Reel Chaplin
12:45
2
The Kid - چارلی چاپلین
The Kid
08:47
3
Pay Day - چارلی چاپلین
Pay Day
04:21
4
The Gold Rush - چارلی چاپلین
The Gold Rush
04:22
5
The Circus - چارلی چاپلین
The Circus
06:16
6
City Light - چارلی چاپلین
City Light
05:16
7
Modern Times - چارلی چاپلین
Modern Times
03:49
8
The Great Dictator - چارلی چاپلین
The Great Dictator
05:39
9
Monsieur Verdou - چارلی چاپلین
Monsieur Verdou
02:14
10
Monsieur Verdoux - چارلی چاپلین
Monsieur Verdoux
02:51
11
A King In New York 1 - چارلی چاپلین
A King In New York 1
03:50
12
A King In New York 2 - چارلی چاپلین
A King In New York 2
01:47
13
A Countess From Hongkong - چارلی چاپلین
A Countess From Hongkong
06:40
14
The Reel Chaplin - چارلی چاپلین
The Reel Chaplin
06:04
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام