کارمینا بورانا - کارل ارف

کارمینا بورانا

#عنوان
1
O Fortuna - کارل ارف
O Fortuna
پیشواز ایرانسل
02:36
2
Fortune Plango Vulnera - کارل ارف
Fortune Plango Vulnera
پیشواز ایرانسل
02:40
3
Veris Leta Facies - کارل ارف
Veris Leta Facies
پیشواز ایرانسل
03:30
4
Veris Leta Facies - کارل ارف
Veris Leta Facies
02:06
5
Ecce Gratum - کارل ارف
Ecce Gratum
پیشواز ایرانسل
02:42
6
Tanz - کارل ارف
Tanz
پیشواز ایرانسل
01:45
7
Floret Silva - کارل ارف
Floret Silva
پیشواز ایرانسل
03:04
8
Chramer, gip die Varwe mir - کارل ارف
Chramer, gip die Varwe mir
03:02
9
Reie - کارل ارف
Reie
پیشواز ایرانسل
04:02
10
Were Diu Werlt Alle Min - کارل ارف
Were Diu Werlt Alle Min
پیشواز ایرانسل
00:56
11
Estuans Interius - کارل ارف
Estuans Interius
پیشواز ایرانسل
02:14
12
Olim Lacus Colueram - کارل ارف
Olim Lacus Colueram
پیشواز ایرانسل
03:26
13
Ego Sum Abbas - کارل ارف
Ego Sum Abbas
پیشواز ایرانسل
01:34
14
In Taberna Quando sumus - کارل ارف
In Taberna Quando sumus
پیشواز ایرانسل
03:10
15
Amor Volat Undique - کارل ارف
Amor Volat Undique
پیشواز ایرانسل
03:02
16
Dies,nox et omnia - کارل ارف
Dies,nox et omnia
02:00
17
Stetit Puella - کارل ارف
Stetit Puella
پیشواز ایرانسل
01:52
18
Circa Mea Pectora - کارل ارف
Circa Mea Pectora
پیشواز ایرانسل
02:13
19
Si puer cum puella - کارل ارف
Si puer cum puella
پیشواز ایرانسل
01:01
20
Veni,veni venias - کارل ارف
Veni,veni venias
01:02
21
In trutina - کارل ارف
In trutina
پیشواز ایرانسل
01:55
22
Tempus est iocundum - کارل ارف
Tempus est iocundum
پیشواز ایرانسل
02:12
23
Dulcissime - کارل ارف
Dulcissime
پیشواز ایرانسل
00:37
24
Ave formosissima - کارل ارف
Ave formosissima
پیشواز ایرانسل
01:41
25
O Fortuna - کارل ارف
O Fortuna
02:30
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام