ازدحام سکوت - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی

ازدحام سکوت

#عنوان
1
زبان درد - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی
زبان درد
03:28
2
خاطره ای سرخ - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی
خاطره ای سرخ
03:11
3
پرده ی تزویر - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی
پرده ی تزویر
03:37
4
شبگرد آه - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی
شبگرد آه
03:32
5
داغ حسرت - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی
داغ حسرت
04:01
6
آبی آب - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی
آبی آب
03:21
7
چله ی چلچله - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی
چله ی چلچله
02:40
8
قافله ی عاطفه - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی
قافله ی عاطفه
04:54
9
عکس رخ یار - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی
عکس رخ یار
03:47
10
جلوه ی یار - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی
جلوه ی یار
03:28
11
بوته ی غم - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی
بوته ی غم
04:44
12
قراری گمشده - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی
قراری گمشده
04:01
13
نم نم نم باران - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی
نم نم نم باران
03:40
14
ایل عنقا - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی
ایل عنقا
03:46
15
مات حق - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی
مات حق
03:22
16
در شهر قصه - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی
در شهر قصه
04:10
17
کوی خرابات - بهروز رضوی و عماد توحیدی و بهنام شهرکی و ارفع کرمانی
کوی خرابات
04:10
© خانه هنر نی داوود
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام