گشایش - بابک راحتی و سجاد مهربانی

گشایش

#عنوان
1
پیش درآمد - بابک راحتی و سجاد مهربانی
پیش درآمد
07:09
2
تکنوازی سنتور - بابک راحتی و سجاد مهربانی
تکنوازی سنتور
03:54
3
تصنیف قدیمی - بابک راحتی و سجاد مهربانی
تصنیف قدیمی
03:15
4
سه تار و آواز - بابک راحتی و سجاد مهربانی
سه تار و آواز
11:36
5
ضربی بیات راجع - بابک راحتی و سجاد مهربانی
ضربی بیات راجع
03:55
6
تکنوازی سه تار - بابک راحتی و سجاد مهربانی
تکنوازی سه تار
06:32
7
نی و آواز - بابک راحتی و سجاد مهربانی
نی و آواز
04:41
8
تصنیف قدیمی (نادیده رخت) - بابک راحتی و سجاد مهربانی
تصنیف قدیمی (نادیده رخت)
05:23
9
رنگ - بابک راحتی و سجاد مهربانی
رنگ
01:48
© موسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام