عاشقانه های پسر نوح - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب

عاشقانه های پسر نوح

#عنوان
1
دیدار - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
دیدار
01:26
2
چشم تو - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
چشم تو
02:10
3
تا چند؟ - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
تا چند؟
02:30
4
خاطرات من - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
خاطرات من
01:46
5
دیدی نگفتم؟ - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
دیدی نگفتم؟
01:37
6
افسوس - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
افسوس
01:20
7
ما، من، تو - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
ما، من، تو
01:26
8
دفتر سیاه - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
دفتر سیاه
01:40
9
کهکشان چهره ها - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
کهکشان چهره ها
01:54
10
تو مثل خودت هستی محمدعلی - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
تو مثل خودت هستی محمدعلی
07:03
11
زندگی - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
زندگی
01:51
12
سفرنامه یک پرنده - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
سفرنامه یک پرنده
06:55
13
پرسش - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
پرسش
03:34
14
بهار عاشقی - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
بهار عاشقی
01:23
15
جاذبه - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
جاذبه
02:28
16
صورتحساب - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
صورتحساب
02:30
17
مرخصی - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
مرخصی
02:12
18
رسیدن - امیرحسین سمیعی و علی محمد مودب
رسیدن
02:35
© حوزه هنری
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام