روی در آفتاب (پائیز، زمستان) - علیرضا قربانی

روی در آفتاب (پائیز، زمستان)

#عنوان
1
به شکوفه ها (تک نوازی، دوتار جنوب خراسان) (راوی: پرویز بهرام) - علیرضا قربانی
به شکوفه ها (تک نوازی، دوتار جنوب خراسان) (راوی: پرویز بهرام)
02:31
2
به رسم هزاران - علیرضا قربانی
به رسم هزاران
02:58
3
به روی یار (تک نوازی، دوتار جنوب خراسان) (راوی: پرویز بهرام) - علیرضا قربانی
به روی یار (تک نوازی، دوتار جنوب خراسان) (راوی: پرویز بهرام)
02:00
4
به آفتابم (تصنیف آفتاب) - علیرضا قربانی
به آفتابم (تصنیف آفتاب)
07:08
5
به روشنی (تک نوازی تنبور) (راوی: پرویز بهرام) - علیرضا قربانی
به روشنی (تک نوازی تنبور) (راوی: پرویز بهرام)
پیشواز ایرانسل
03:16
6
به خفتگان (آواز) - علیرضا قربانی
به خفتگان (آواز)
04:33
7
به شب - علیرضا قربانی
به شب
05:01
8
به چاه (هم نوازی بالابان و تنبور) (راوی: پرویز بهرام) - علیرضا قربانی
به چاه (هم نوازی بالابان و تنبور) (راوی: پرویز بهرام)
02:33
9
به ماه (آواز) - علیرضا قربانی
به ماه (آواز)
02:15
10
بی گاه شد (تصنیف) - علیرضا قربانی
بی گاه شد (تصنیف)
11:36
11
به مستی (راوی: پرویز بهرام) - علیرضا قربانی
به مستی (راوی: پرویز بهرام)
02:18
12
به پایان (راوی: پرویز بهرام) - علیرضا قربانی
به پایان (راوی: پرویز بهرام)
04:14
© نوخسروانی باربد
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام