روی در آفتاب (بهار، تابستان) - علیرضا قربانی

روی در آفتاب (بهار، تابستان)

#عنوان
1
به چله (راوی: پرویز بهرام) - علیرضا قربانی
به چله (راوی: پرویز بهرام)
04:42
2
به سوگ (هم نوازان بالابان) (راوی: پرویز بهرام) - علیرضا قربانی
به سوگ (هم نوازان بالابان) (راوی: پرویز بهرام)
05:15
3
به شوریدن (تصنیف من غلام قمرم) - علیرضا قربانی
به شوریدن (تصنیف من غلام قمرم)
06:00
4
به دریا (تک نوازان بالابان) (راوی: پرویز بهرام) - علیرضا قربانی
به دریا (تک نوازان بالابان) (راوی: پرویز بهرام)
05:25
5
به راه (تک نوازی، دوتار جنوب خراسان) (راوی: پرویز بهرام) - علیرضا قربانی
به راه (تک نوازی، دوتار جنوب خراسان) (راوی: پرویز بهرام)
02:00
6
به خاک (برگذری، تصنیف) - علیرضا قربانی
به خاک (برگذری، تصنیف)
11:27
7
به نای (هم نوازی بالابان) (راوی: پرویز بهرام) - علیرضا قربانی
به نای (هم نوازی بالابان) (راوی: پرویز بهرام)
03:44
8
به نقش (تک نوازی، دوتار جنوب خراسان) - علیرضا قربانی
به نقش (تک نوازی، دوتار جنوب خراسان)
02:16
9
به رود (هم نوازی رباب ها، دستگاه شور) - علیرضا قربانی
به رود (هم نوازی رباب ها، دستگاه شور)
07:08
© نوخسروانی باربد
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام