قطره های باران - علیرضا قربانی و کیخسرو پورناظری و سهراب پورناظری و تهمورس پورناظری

قطره های باران

#عنوان
1
قطره های باران - علیرضا قربانی و کیخسرو پورناظری و سهراب پورناظری و تهمورس پورناظری
قطره های باران
پیشواز ایرانسل
05:57
2
در زیر چتر باران - علیرضا قربانی و کیخسرو پورناظری و سهراب پورناظری و تهمورس پورناظری
در زیر چتر باران
02:03
3
تا بیکران - علیرضا قربانی و کیخسرو پورناظری و سهراب پورناظری و تهمورس پورناظری
تا بیکران
پیشواز ایرانسل
05:48
4
پرتو باران - علیرضا قربانی و کیخسرو پورناظری و سهراب پورناظری و تهمورس پورناظری
پرتو باران
01:35
5
تکنوازی سه تار - علیرضا قربانی و کیخسرو پورناظری و سهراب پورناظری و تهمورس پورناظری
تکنوازی سه تار
پیشواز ایرانسل
02:28
6
سلسله دار - علیرضا قربانی و کیخسرو پورناظری و سهراب پورناظری و تهمورس پورناظری
سلسله دار
پیشواز ایرانسل
07:33
7
جان و جهان - علیرضا قربانی و کیخسرو پورناظری و سهراب پورناظری و تهمورس پورناظری
جان و جهان
پیشواز ایرانسل
06:39
8
نقش فرش دل - علیرضا قربانی و کیخسرو پورناظری و سهراب پورناظری و تهمورس پورناظری
نقش فرش دل
پیشواز ایرانسل
03:32
9
عاشقان - علیرضا قربانی و کیخسرو پورناظری و سهراب پورناظری و تهمورس پورناظری
عاشقان
06:17
10
رامشگر - علیرضا قربانی و کیخسرو پورناظری و سهراب پورناظری و تهمورس پورناظری
رامشگر
پیشواز ایرانسل
09:30
11
ای دل - علیرضا قربانی و کیخسرو پورناظری و سهراب پورناظری و تهمورس پورناظری
ای دل
پیشواز ایرانسل
05:14
© شرکت صوتی تصویری سروش
4.94 از 5 (از مجموع 17 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام