موسیقی آذربایجان - عالم قاسم اف

موسیقی آذربایجان

#عنوان
1
تصنیف ماهور گلدی بهارین صداسی - عالم قاسم اف
تصنیف ماهور گلدی بهارین صداسی
06:02
2
تصنیف حیدر بابا - عالم قاسم اف
تصنیف حیدر بابا
03:27
3
تصنیف نالۀ تار - عالم قاسم اف
تصنیف نالۀ تار
02:46
4
تصنیف گل آلیم سنی - عالم قاسم اف
تصنیف گل آلیم سنی
03:30
5
آواز سه گاه - عالم قاسم اف
آواز سه گاه
05:45
6
تصنیف شوشا اولدوز لاری - عالم قاسم اف
تصنیف شوشا اولدوز لاری
02:16
7
تصنیف قاراگیله - عالم قاسم اف
تصنیف قاراگیله
03:47
8
تصنیف اوره گیم - عالم قاسم اف
تصنیف اوره گیم
06:12
9
تصنیف وطن مولکو - عالم قاسم اف
تصنیف وطن مولکو
07:00
10
تصنیف دلی جیران - عالم قاسم اف
تصنیف دلی جیران
04:23
11
تصنیف بانابانا گل یوسما - عالم قاسم اف
تصنیف بانابانا گل یوسما
02:46
12
تصنیف اگلن اگلن - عالم قاسم اف
تصنیف اگلن اگلن
02:11
13
تصنیف چاغیر گلسین دن کوراوغلی - عالم قاسم اف
تصنیف چاغیر گلسین دن کوراوغلی
03:18
14
آواز ماهور - عالم قاسم اف
آواز ماهور
15:21
15
رنگ سه گاه - عالم قاسم اف
رنگ سه گاه
01:28
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام